PRIVÁTNA KLIENTELA

Poskytujeme produkty a služby nielen firmám, ale aj individuálnym klientom. Medzi ponúkané poistné produkty patrí:   Poistenie úverové Poistenie kapitálové Poistenie životné Poistenie pre deti a mládež Poistenie úrazové Poistenie kombinované Poistenie kolektivne Poistenie cestovné (Business & Holiday) Poistenie závažných chorôb Poistenie pre prípad straty príjmu počas pracovnej neschopnosti Iné poistenia   Poistenie majetku a[…]