SLUŽBY PRE FIRMY

POISTENIE POPRAD poskytuje komplexné služby finančného sprostredkovania v oblasti poistenia pre firemným klientov. Naše produktové portfolio obsahuje rad poistných produktov v oblasti majetkového poistenia, zodpovednostného poistenia, poistenia technických rizík, poistenia vozidiel a ďalších poistení. Využitie len samotných poistných produktov bez súvisiacich profesionálych služieb považujeme za nedostačujúce. Preto ponúkame našim klientom širokú paletu služieb, ktorá im pomôže identifikovať konkrétne poisťovacie potreby a uľahčí im proces likvidácie prípadných poistných udalostí. Jednou z našich priorít je priebežný kontakt so všetkými klientami a pravidelné školenia zamestnancov firmy, s ktorými spolupracujeme.

 

Poskytované služby

Risk management

Minimalíziacia rizík spojených s riadením spoločnosti patrí medzi najdôležitejšie a najťažšie úlohy nielen pre vrcholové vedenie, ale aj pre všetkých zamestnancov spoločnosti. „Risk management“ , alebo „riadenie rizík“ je koncepcia komplexného zabezpečenia firmy proti prípadnému vzniku škôd.

Dojednávanie a správa poistenia

Po analýze potrieb navrhneme klientovi konkrétny poistný program šitý na mieru. Nasleduje správa poistenia, monitoring trhu a pravidelné stretnutia s klientom, pri ktorých diskutujeme o zmenách, ktoré sa v spoločnosti stali, a ktoré by bolo potrebné zapracovať do poistného krytia.

 

Monitoring vývoja poistného trhu

Monitoring zahrňuje denné sledovanie vývoja domáceho a zahraničného poistného trhu, analýzu programu jednotlivých poisťovní a ich produktov. Vďaka aktuálnemu prehľadu dokážeme ponúknuť svojim klientom tie najvhodnejšie produkty a doporučiť im prípadné systémové zmeny, ktoré následne vedú k efektívnejšiemu poisteniu firmy.

 

Likvidácia poistných udalostí

Efektívny a pružný systém likvidácie poistných udalostí je u každého nášho klienta prioritnou záležitosťou. Rozsahom poskytovaných služieb sa snažíme u našich klientov minimalizovať administratívu spojenú s poistnými udalosťami. V priebehu procesu vybavovania škody poskytujeme klientovi bezplatné poradenstvo a konzultácie. Po dohode s klientom sme pripravení zaistiť aj požadavané právne služby.

 

Spolupráca pri nastavení a realizácii zamestnaneckých programov

Poisťovacie produkty sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zamestnaneckých výhod viacerých firiem. Jedným z dôvodou je napríklad daňový odpočet u niektorých poistných produktov, vďaka ktorým môže firma významne ušetriť a zároveň stabilizuje svojich zamestnancov. Firemným klientom ponúkame spoluprácu pri nastavení čo najefektívnejšieho zamestnaneckého programu v oblasti poistenia.

 

Poradenstvo a konzultácie

Ponúkame firmám audit súčasného poistného programu a konzultácie pri jeho optimalizácii. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že poistný program firiem nemusí byť vždy optimálne nastavený, v niektorých prípadoch nie sú dôležité riziká spojené s fungovaním firmy súčasťou poistného krytia.

 

ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY

 

Spolupráca pri nastavení a realizácii zamestnaneckých programov

Poisťovacie produkty sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zamestnaneckých výhod viacerých firiem. Jedným z dôvodou je napríklad daňový odpočet u niektorých poistných produktov, vďaka ktorým môže firma významne ušetriť a zároveň stabilizuje svojich zamestnancov. Firemným klientom ponúkame spoluprácu pri nastavení čo najefektívnejšieho zamestnaneckého programu v oblasti poistenia.